TodayToday15
Deze weekDeze week337
Nu Online
-
  • Laatste wijziging: donderdag 04 juli 2024.

Wel of geen nettas mee onder water in Zeeland?

Afval onder water… wie wil het niet opruimen? Een nettas is dan een uitkomst. Maar mag je die wel gebruiken in Zeeland?

Foto: René Weterings

Er komen steeds meer handige nettassen op de markt om afval dat je onder water aantreft, mee te nemen. Maar het roept bij onze lezers ook de vraag op: ‘mag je wel met een nettas duiken in Zeeland? Denkt de politie dan dat ik kreeften wil stropen?’

In de Provinciale Milieuverordening van de Provincie Zeeland staat dit:
Artikel 4.4.4.1 1. Het is degene die duikt, snorkelt of zich anderszins onder het wateroppervlak bevindt, verboden planten en wieren uit te steken, af te snijden of te vervoeren, dan wel dieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden, te vervoeren of dit te pogen, of in het algemeen schade aan de natuur toe te brengen. 2. Het is degene als bedoeld in het eerste lid verboden voorwerpen bij zich te hebben, die kennelijk tot doel hebben om daarmee planten, wieren of dieren te vervoeren of te bemachtigen. 3. Het is de duiker of snorkelaar verboden op of in de nabijheid van een duiklocatie planten of dieren voorhanden te hebben. 4. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in dit artikel genoemde verboden

Maar ja, wie zegt nu dat je netje een voorwerp is om afval in mee te nemen of om planten, wieren of dieren te vervoeren? Dat kun je aan het netje zelf toch niet zien?

Wij hebben Leo Blokland, advocaat, duiker en auteur van artikelen op DuikeninBeeld, gevraagd hoe hij dit ziet. Dit zegt hij erover:

«De adder in het gras zit in het woord ‘kennelijk’.
Als ik bij een duik in Zeeland een nettas bij me heb, zou een politieagent daaruit kunnen afleiden dat ik van plan ben om dieren en planten mee naar boven te nemen. Men zou echter ook kunnen aannemen dat ik meedoe aan een schoonmaakactie van een plaatselijke duikvereniging en dus alleen uit ben op afval wat in het water zweeft. Waar de nettas voor dient speelt dus een grote rol, want op zichzelf zegt de nettas niets over het kennelijke doel.

Als ik te water ga met een nettas en in mijn geparkeerde auto staat een bak om kreeft in te bewaren, dan zou naar mijn idee de verbaliserende politieagent af kunnen leiden dat de nettas dient voor het vangen en meenemen van planten en dieren. Als dezelfde agent langs komt en hij ziet een doos met bovengebracht plastic afval, dan valt er uit de nettas geen ander kennelijk doel te destilleren.

Advies aan de duiker met een nettas: laat duidelijk zien wat het doel is van die tas en zorg dat een andere bedoeling niet uit je gedraging of spullen kan worden afgeleid.»