API (Aanspreekpersoon Integriteit) (Club-API) (vertrouwenspersoon)

Als sportclub zijn we verplicht een beleid te voeren dat ieder lid of betrokkene de mogelijkheid biedt om in alle openheid incidenten, klachten, seksueel grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden daarvan te detecteren en te melden aan een Club-API.

Er zijn in onze club 3 personen die deze taak op zich zullen nemen:

Kristina Wouters, Karin Cloostermans & Kris Schuyesmans.

Deze personenen hebben via dynamoproject de opleiding 'Sport met grenzen' en 'Club-API' gevolgd.

De Club-API’s luisteren graag naar je vraag of verhaal, behandelen jouw melding in alle discretie en verlenen je advies bij mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

De Club-API's kan je contacteren via Informatie/contact(formulier) (*),of je spreekt ze persoonlijk aan.

(*) Selecteer via Aan: => Club-API